český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Péče o rodinu a rodinné hodnoty vždycky patřila k základním zájmům církve. Tím spíše v dnešní době, kdy začínají být rodinné hodnoty narušovány třeba i hektickým tempem moderní doby. Těmito tématy se zabývala první snídaně s novináři, organizovaná tiskovým oddělením České biskupské konference a Národním centrem pro rodinu.

Karolíně je šestadvacet a maluje obrazy, které na Instagramu sledují bezmála tři tisíce fanoušků z celého světa! Přestože je Češka, kreslí převážně pro zahraniční klientelu. Ač se to zdá neuvěřitelné, její příjmení Wellartová není pseudonym. Tato sympatická moravská malířka se s příjmením, které souvisí s tím, co jí v životě dělá největší radost – uměním, opravdu narodila.

Ze všech smyslů, kterými poznáváme svět a orientujeme se ve svém okolí, je nejdůležitější zrak. Nevidomí se proto ve svém životě potýkají s celou řadou potíží, překážek a nesnází. Jednou z organizací, které se snaží ulehčit nebo zpestřit nevidomým jejich nesnadný život, je nadační fond Lumen Christi, který se čtyřiadvacet let věnuje nahrávání křesťanských zvukových knih a zvukových časopisů.

Václav Krása působil dvaadvacet let v Domově důchodců v Tvoršovicích, nejdříve jako účetní a potom ve funkci vedoucího. Deset let byl poslancem a v listopadu 2002 se stal předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho vlastní hendikep mu nebrání rvát se za ostatní, naopak díky němu má mnohem blíže k problematice postižených spoluobčanů. Jeho hlavní myšlenkou je posílit rodinu jako společenství všemi dostupnými prostředky. 

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test