český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Události na silnicích nás nutí k zamyšlení. Dnes a denně čteme a slyšíme, kolik dopravních nehod způsobily sněhové kalamity, náhlé srdeční příhody nebo nepozornost řidičů. V posledním případě je důvodů několik: zvonící mobilní telefon, zapalování si cigarety, živá konverzace se spolujezdcem či myšlenky jinde než u řízení vozu. Takové okolnosti nezřídka vedou k fatálním následkům. A přitom stačí tak málo…

Významné životní jubileum oslavil letos biskup František Václav Lobkowicz, který je prvním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Chceme si při této příležitosti připomenout životní dráhu otce biskupa Františka a nesmazatelnou stopu, kterou se zapsal do současnosti katolické církve u nás.

I z nejurputnějšího nepřítele církve se může stát věřící člověk a světec. Církevní dějiny o tom přinášejí mnoho svědectví. Žádné z nich ale není tak výmluvné, jako obrácení svatého Pavla, který se už jako křesťan stal nejen apoštolem a jedním z nejvýznamnějších duchovních vůdců rané církve, ale také autorem nemalé části novozákonních biblických spisů.

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test