český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Kantory i žáky pandemie obohatila v počítačové gramotnosti

Květen a červen jsou měsíce, kdy to kolem škol všechno žije. Stále příjemnější počasí a blížící se prázdniny probouzejí v dětech život a jejich učitelům přinášejí perné chvíle. Letos je ale vše jinak. Dětský ani učitelský křik se od poloviny března neozývá z učeben, tělocvičen ani chodeb. I když se může zdát, že nastaly půlroční prázdniny, není tomu tak. Přešlo se na distanční vzdělávání, či, chcete-li, on-line výuku.

 

Co to ta on-line výuka vlastně je? Jednoduchá definice a nulová možnost opory v platné legislativě znamenají, že vzdělávání po internetu pojaly různé školy a různí učitelé také různě. Někteří se snaží komunikovat se svými žáky v reálném čase prostřednictvím videokonferencí, chatů, mobilních aplikací nebo alespoň e-mailu, jiní se natáčejí na video, jako by vedli vyučovací hodinu a další…

 

 

Vznikla spousta nových možností

Záleží na věku žáků, předmětu i kreativitě a obětavosti učitele. Nová situace některé pedagogy donutila trávit na síti mnoho hodin denně, jiným naopak práci ubrala.

Děti, jejich rodiče i učitele aktuální způsob výuky obohatil a nadále obohacuje. Neexistuje kantor, který by si během posledních dvou měsíců nerozšířil obzory v oblasti informační gramotnosti, internetových výukových materiálů a komunikací. V reakci na zvýšenou poptávku navíc vznikla spousta nových možností, které dobrý učitel využije i po návratu do tříd.

To obdobné by se dalo říci i o dětech. Spousta z nich pochopila, že svět za tabulkou s nápisem „škola“ a svět na síti mohou být jedním a tím samým. Současná situace navíc klade mnohem větší nároky na samostatnost a zodpovědnost všech žáků. Učitel na obrazovce uhlídá mnohem méně než ve třídě. Pokud navíc nevyučuje profilový předmět a drží se doporučení odborníků, nezahlcuje své žáky a nabízí jim zejména náměty pro přemýšlení.

 

 

Pythagorova věta se do dětí sama nedostane

Rodiče pak nyní velmi intenzivně chápou, k čemu je dobrá škola. Nejen, že na váze získalo samotné hlídání dětí, ale při pomoci s učením nejeden tatínek či maminka pochopili, že vyjmenovaná slova nebo Pythagorova věta se do dětí samovolně nedostanou. Rodiče zároveň dostávají skvělou zpětnou vazbu o tom, jak dobrá je škola, kam jejich děti chodí, a jak schopní jsou učitelé, kteří je vyučují.

A že s nabitou zkušeností pracují, toho si už všichni pracovníci ve školství všimli.

Zatímco z některých rodin zaznívají prosby o další úkoly a větší rozsah učiva, existuje i celá řada takových, které jsou školními povinnostmi svých dětí zcela zahlcené. Na této situaci se odrazil zejména fakt, že rodiče i děti jsou různě zvyklí pracovat s počítačem, mají různou úroveň počítačové gramotnosti a z hlediska informačních technologií žijí v různě vybavených domácnostech. Těžko srovnávat práci dětí, které mají svůj vlastní počítač nebo tablet, a pak těch, které se o jeden počítač dělí s rodičem pracujícím na home office a třeba i dalšími sourozenci. Situace je asi jiná v hlavním městě a jiná na severu republiky. Na školy se obracejí i zoufalé matky samoživitelky, které se na home office starají o domácnost a dvě malé děti, musejí na jediném počítači vykonávat činnosti pro svého zaměstnavatele a zároveň se snaží vybalancovat využití počítače svými ratolestmi pro komunikaci s jejich učiteli. O různé píli a zvídavosti dětí ani nemluvě.

 

 

Známkovat co nejméně. Spíš chválit

Velké téma mezi učiteli i rodiči je známkování v době pandemie. Ministerstvo školství vydalo doporučení týkající se hodnocení práce žáků. Určitá spravedlnost jednoduše vyjádřená známkou je v případě distanční výuky pasé. Učitelé by proto v současné situaci měli známkovat co nejméně a využívat především formativní hodnocení. To je, zjednodušeně řečeno, pochvaly, přesné pojmenování nedostatků a ukázání cest k jejich odstranění. Někomu to zní jako balzám na známkami pochroumanou duši, jiný nepřenese přes srdce, že děti ignorující distanční vzdělávání proplují školním rokem s čistým štítem.

Školy tak nestály jen před výzvou, jak přejít na distanční výuku, ale i před tím, jakou formu a obsah by taková výuka měla mít, aby ji mohl zvládnout opravdu každý a zároveň aby inspirovala ty, jejichž možnosti jsou širší. Úspěšnost teď nelze změřit, ale dá se počítat s tím, že v září půjdou žáci i jejich kantoři do škol s novou životní zkušeností, která je může někam posunout.

 

Autoři: Pavel Žižka, Alois Žižka, Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test