český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Vysaď strom, pomůžeš obci

Jeden vysazený strom nám v budoucnu ušetří mnoho peněz, velmi výrazně zlepší životní prostředí a poskytne kvalitní hnojivo, zdravé plody či dřevo. Navíc jeho vysazením pomůžeme masivnímu vymírání hmyzu a ptáků ve světě. Stromy kolem nás ovlivňují pozitivně nejen naše zdraví, ale i zdraví celé planety.

 

 

Tady je čtrnáct důvodů, proč bychom neměli na zahradách i veřejném prostranství se stromy šetřit:

 

01. Stromy v obci poskytují stín, mají v létě ochlazovací funkci a prospívají jako bezplatná výkonná klimatizace. Přední český odborník na problematiku sucha Jan Pokorný říká: „Jeden vzrostlý strom dobře zásobený vodou chladí v horkém počasí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami. Ty spotřebovávají elektřinu a fakticky ohřívají své okolí podobně jako lednice. Strom své okolí chladí a skupenské teplo se z vodní páry uvolní na chladných místech a svlažuje je rosou.“

 

02. V zimě šetří peníze a snižují náklady na vytápění tím, že zmírňují vítr. Profukování může ovlivnit až třetinu spotřeby energií v obytném domě. Vědci spočítali, že odstranění všech stromů z okolí domů v jejich modelu běžně vychylovalo spotřebu energií na vytápění o deset procent v zimě a zhruba patnáct procent spotřebu energií na klimatizaci v létě. Tuto dobrou službu vykonávají i stromy zbavené listí, protože každá překážka bere větru sílu. Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o devadesát procent. Omezují tak víření prachu vlivem silných poryvů větru.

 

03. Zachycují prach a škodliviny uvolňované do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO₂, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.

 

04. Kořenový systém stromů přirozeně zadržuje vláhu v půdě, čímž brání jejímu vysychání. Dřeviny dokážou vodu zadržovat a následně odpařovat. Tím zvlhčují vzduch, který se lépe dýchá. V období vydatných dešťů kořenový systém zase dokáže pojmout a zadržet velké množství vody, což může mít pozitivní ochrannou funkci před povodněmi. Když v obcích místo parků vzniknou parkoviště a jiné celistvé betonové či asfaltové plochy, nemůžeme se divit, že kanály jen při trošku prudším dešti nestíhají. Voda v krajině bez stromů nemá „přirozeného nepřítele“.

 

05. Stromy mohou být zdrojem kvalitní potravy pro lidi, ptáky, savce i hmyz včetně silně ohrožených včel.

 

06. Jediný strom je domovem tisíců dalších druhů rostlin a živočichů. Od mikroskopických vířníků osidlujících vodu zadrženou v paždí větví a dutinách pařezů, přes různá vývojová stádia hmyzu, obojživelníky a ptáky až po savce. Nejvíce hmyzích druhů u nás je vázáno na duby. Na jednom najdeme pět set až tisíc druhů hmyzu, z nichž třetina bývá vzácných.

 

07. Rozmanitost listnatých a jehličnatých stromů zkrášluje krajinu, zahradu i obec. Lavička v stromovém stínu může být skvělým místem odpočinku či sousedského setkávání. Domeček v koruně či houpačka na větvi zanechává v dětech nezapomenutelné vzpomínky na dětství.

 

08. Opadané listí je zdrojem cenného biologického materiálu, který lze využít pro tvorbu kompostu, jako mulčovací materiál, je rovněž důležitou potravou pro žížaly a půdní organismy, které zlepšují kvalitu půdy, neshrabané pak obohacuje půdu o důležité živiny a poskytuje úkryt hmyzu, který je důležitou potravou pro ptáky a další živočichy.

 

09. Vhodně zvolené stromy s hlubokými kořeny zpevňují svahy a zabraňují erozi a sesuvům půdy.

 

10. Poskytují cenné dřevo, ale nechají-li se zetlít, jsou jejich dutiny útočištěm ptákům, savcům i hmyzu, jsou důležité pro mnohé rostliny, které jsou na ně vázány (mechy, lišejníky, houby...).

 

11. Stromy zhodnocují majetek. V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě.

 

12. Mají pozitivní vliv na zdraví. Snížení prašnosti a zvýšení vlhkosti vzduchu příznivě působí zejména na dýchací cesty. Zeleň a pobyt v ní dokáže snižovat stres. Listy, jehličí, pupeny, květy i plody stromů se po mnoho let úspěšně používají v lidovém léčitelství.

 

13. Vysazení stromu je skvělá investice. Za minimální náklady máme možnost výrazně pozitivně ovlivnit životní prostředí pro sebe, ostatní lidi, živočichy i rostliny. Málokterý jiný skutek člověka má tak dlouhodobý pozitivní dopad na svět.

 

14. Nesmíme zapomenout na to nejdůležitější: stromy nám poskytují kyslík. Bez nich by na Zemi neexistoval život. Pečujme tedy o ně a sázejme je všude, kde to lze.

 

Autorka: jas, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test