český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Genius loci na kopci

I když se do Bergama jezdí většinou při příležitosti návštěvy Milána, historické souvislosti pojí toto půvabné lombardské město v podhůří Alp spíše s Benátkami. A tak by nikoho nemělo překvapit, když na mnoha místech ve městě narazí na známého benátského lva. I charakter starého města na kopci a jeho letitých památek odpovídá daleko spíše oblasti benátské, takže o emocionální dojmy a estetické zážitky není v Bergamu nouze.

 

V období od května do září včetně, kdy přijíždí do Bergama patrně nejvíce návštěvníků a turistů, teplota přesahuje 20 o C, v letních měsících je pochopitelně mnohem vyšší, a tak je třeba připravit se na značná horka. Výjimkou ale není ani pořádný déšť, a proto bez deštníku by měl být příjezd každému pro jistotu zakázaný.

 

 

Jak už bylo řečeno, Bergamo leží v podhůří Alp, které se majestátně tyčí na obzoru a při jen trochu slušné viditelnosti se zdá, že jsou doslova na dosah ruky. Vepsaly se nejen do názvu města. Zdejší klimatické dispozice mohou být díky jejich bezprostřední přítomnosti někdy překvapivé. Rozhodně tady prší častěji a vydatněji, nežli kupříkladu v Čechách, ale ať se zdejší počasí vlivem sousedství s velehorami chová jakkoli, staré Bergamo je stále stejné. Hrdé, tak trochu tajemné, nesporně středověké a s nepřehlédnutelným geniem loci. Právě kvůli němu by Bergamo nemělo zůstat utajeno žádnému cestovateli.

 

Horní a Dolní

Město se skládá ze dvou částí, což člověk nejlépe pochopí, pokud přijede vlakem a opustí nádraží. Jakmile vyjde před nádražní budovu, spatří úchvatné panorama. Před ním se sice rozkládá tzv. Dolní město, které až na pár výjimek není příliš poutavé, a už vůbec ne výjimečné, ovšem v dálce se zdvihá nepřehlédnutelný kopec, doslova porostlý historickou zástavbou, která nabízí zážitky mnohem silnější. Nezbývá než vyrazit rovnou za nosem. Città Alta, středověké město na kopci obehnané hradbami ze 17. století, je dobře viditelné a nelze si tudíž splést směr. Kromě toho Città Bassa (Dolní město založené na počátku 20. století) a Città Alta spojuje zdánlivě nekonečná (zejména v letních vedrech), ale tvrdošíjně rovná ulice Viale Roma. Naštěstí není třeba urazit tuto vzdálenost pěšky, lze využít autobusového spojení Horního města s nádražím, anebo si ušetřit stoupání do kopce mnohem půvabnějším způsobem, a to jízdou lanovkou. Od té na Petříně se zase tolik neliší a jezdí celý den. 

 

 

Středověk, jak má být

Città Alta je obehnané hradbami se šestnácti baštami, které přidávají Hornímu městu (na úvodní fotografii) na jakési intimní uzavřenosti a pocitu nedobytnosti. Snad proto život uvnitř hradeb ještě dnes připomíná jakýsi malý stát ve státě, podléhající vlastnímu rytmu, vlastním zvykům a zákonitostem. Jako kdyby se tady když ne rovnou zastavil, tak alespoň výrazně zpomalil čas. Tam dole se odvíjí městský život běžné moderní italské současnosti, kdežto nahoře je třeba posunout ručičky na ciferníku o desítky let vzad.

Ve středu starého města je, jak jinak, náměstí. Čtvercové, přehledné a centrální. Čistotou stylu, majestátním vzezřením i umístěním patří k nejkrásnějším v kraji. Nazývá se Piazza Vecchia a nelze je minout, protože k němu směřuje většina stinných uliček, strmě šplhajících do kopce. Uprostřed náměstí stojí tradiční kašna Contarini, krásná vodní nádrž zdobená lvy, propojenými masivními řetězy. Řetězy jako kdyby poutaly jejich sílu a držely na uzdě jejich krvelačnost. Ovšem stačí jediný pohled do lvích očí a rázem se člověk upokojí, protože hledí do očí spíše mírumilovné kočky, nežli líté šelmy. K téhle kašně lze klidně pustit i malé děti – ostatně nejeden turista tak činí a usilovně fotografuje svoji ratolest, jak objímá šelmu okolo krku. Ti odvážnější se derou na jejich hřbety a děti, které jsou zcela bez zábran, se rovnou v kašně vykoupají.

 

 

Scenérii ústředního náměstí dotváří neodmyslitelný Palazzo della Ragione čili Soudní dvůr nebo lépe radnice, budova pocházející z dvanáctého století. Objekt je doplněný benátským lvem, aby nikdo nezůstal na pochybách, jakým směrem se vinula zdejší historie. Je dobré vejít dovnitř a prohlédnout si také interiér včetně dobových nástěnných maleb. Majestátní prostor náměstí dokresluje nezbytná čtyřhranná obranná věž (Torre del Campanone) rovněž z dvanáctého století, na kterou lze vyšplhat a popatřit na náměstí a spleť uliček starého města z výšky. Pohled, který se nám naskytne, není marný. Věž má i svoje hodiny a zvon, který každý večer podle tradice odbíjí, aby ohlásil uzavření bran Horního města.

Severní strana náměstí patří vzdělanosti, v tomto případě rozlehlé budově knihovny zvané Biblioteca Civica. Objekt je o trochu mladší než okolní budovy, neboť pochází ze sedmnáctého století, ale do celkového rázu dokonale zapadá. Není těžké si představit, že v minulosti se na tomto náměstí odehrával veškerý veřejný život, tím oficiálním počínaje a lidově-občanským konče. I dnes sem směřují všichni, kdo do Bergama zavítají, jako kdyby cítili onu osudovou přitažlivost místa, kde to odjakživa „žilo“. Proto není od věci posedět v místní restauraci a ochutnat některou zdejší specialitu, která má všechny klady italského kulinářského umění, ale již je obohacena o sytější vysokohorský tón nedaleké alpské kuchyně.

 

 

Klenot Horního města

Pokud centrální středověké náměstí chápeme jako srdce starého Bergama, pak sousední prostranství Piazza del Duomo je jeho nejvzácnějším klenotem. Stačí projít z náměstí klenutým podloubím budovy Soudního dvora, a člověk se rázem ocitne v sevření hlubokého duchovního rozměru. Stojí zde ústřední neoklasicistní dóm ze sedmnáctého století (Duomo di Bergamo), ale hraje jen druhé housle, anebo spíše třetí. Pozornost přitahuje mnohem starší, nádherný trojlodní chrám Santa Maria Maggiore z dvanáctého až čtrnáctého století, na který navazuje Cappella Colleoni – renezanční kaple, jejíž interiér je zdá se celý ze zlata, až oči přecházejí. Kaple byla vybudovaná v roce 1476 jako hrobka významného bergamského  činitele a politika Bartolomea Colleoniho, o jehož životě se lze dočíst na přistavěném informačním panelu. Dojem tohoto mimořádného prostranství doplňuje osmiboké baptisterium, stojící skromně tak trochu stranou, ale nikoli v zákrytu, a tak společně s ostatními sakrálními objekty vytváří na poměrně malém prostoru mimořádně silný duchovní náboj, jaký lze nalézt v evropském kontextu málokde.

A ještě jedna poznámka pro milovníky operního umění: v bazilice Santa Maria Maggiore nalezl poslední místo odpočinku italský hudební skladatel a bergamský rodák Gaetano Donizetti (1797–1848), kterého mají ve velké vážnosti stejně tak místní, jako milovníci italské opery. Donizettiho díla dodnes uvádějí operní scény na celém světě a k jeho nejznámějším operám patří Nápoj lásky nebo Lucie z Lammermooru. Libreto k druhému ze jmenovaných děl vzniklo volně podle románu Waltra Scoota Nevěsta z Lammermooru.

 

Galleria dell´Accademia

Stranou Horního města, na náměstí Piazza dell´Accademia, stojí zdejší galerie. A není to ledajaká galerie. Už jen proto, že jde o galerii italskou, je třeba zbystřit pozornost, protože Itálie a umění jdou ruku v ruce a těžko bychom hledali jinou zemi, kde se zejména výtvarnému umění tolik dařilo.

 

 

Celý název bergamské obrazárny zní Galleria dell´ Accademia a rozhodně stojí za to vyhradit si k její prohlídce určitý čas. V italském kontextu zcela určitě patří k těm významnějším, i když jistě nedosahuje věhlasu světoznámé florentské obrazárny Uffizi, milánské Brery či benátské Accademie. To však ještě neznamená, že by se v bergamské galerii nenašly skutečné skvosty od velkých mistrů zvučných jmen, jako jsou Pisanello, Botticelli, Raffael, Tiepolo, Tizian a mnoho dalších. Zastoupena jsou tady díla benátských mistrů, zaujmou také Canalettova plátna. A protože zdejší obrazárna přesahuje regionální i národní rámec, visí zde rovněž obrazy malířů mimoitalských. Zastoupen je zde Brueghel, Dürer, Holbein, Velázquez a řada dalších, pro které stojí za to vypravit se do Bergama nejen za středověkou architekturou.

 

Autorka: Magdalena Wagnerová, Foto: autorka

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test