český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Japonská cesta bohů

Dálné Japonsko se vyznačuje bohatostí vlastních svébytných tradic a patří k nim i specificky japonské náboženství – šintoismus. Každý návštěvník země vycházejícího slunce se jistě setkal s majestátními šintoistickými chrámy, ale podstata této víry cizinci často uniká.

 

Šintoismus, nebo též šintó, je náboženský směr, který vznikl v Japonsku před více než 1000 lety. Na rozdíl od mnoha jiných náboženství nemá své vlastní svaté písmo ani přímo formulovaná dogmata. Orientuje se tedy spíš na náboženskou rituální praxi. Na japonských ostrovech můžete navštívit nespočet šintoistických chrámů, které patří mezi oblíbené turistické cíle.

 

K uctění božstva

Slovo šintó se v japonštině zapisuje dvěma znaky - 神 a 道. První z nich je označením pro božstvo nebo pro duchovno obecně, zatímco druhý znak znamená cestu. Šintoismus je tedy doslova cesta (k uctění) božstev. Kroniky Kodžiki a Nihonšoki pocházející z 8. století jsou nejstaršími literárními prameny popisujícími praktiky, které by se daly zařadit k šintoistické víře. Náboženství je ale pravděpodobně podstatně starší a vychází z široké lidové tradice a zvyklostí v před-literární době.

Od dávných dob až dodnes se šintoismus soustřeďuje především do chrámů, kde jsou uctíváni rozmanití bohové a bůžkové. Řada šintoistických rituálů se váže k význačným japonským událostem nebo a dějinným situacím. Zastřešené svatyně zvané mija či džinda mívají podobu běžných obydlí a bývá v nich uložen předmět považovaný za sídlo kami, tedy samotného božstva. Tyto svatyně také nebyly shromaždištěm věřících, tím zůstával venkovní prostor. Do chrámu smí vstoupit jen kněz zvaný kannuši.

 

 

Hluboko v kultuře

V Japonsku existuje přes 80 000 svatyň spjatých s šintoismem. Odhaduje se, že okolo 80 % Japonců tento náboženský směr vyznává. Vzhledem k neohraničenosti této duchovní cesty to ale neznamená, že by lidé zároveň nebyli například buddhisty a šintoistických rituálů se účastnili jen příležitostně. Pro japonské křesťany je ale vztah k šintoismu problematický, protože křesťanství takovéto volné rozkročení mezi několika náboženskými tradicemi neumožňuje. To byla ostatně také jedna z velkých překážek při misiích do Japonska.

Šintoismus velmi hluboce prostupuje celou japonskou společností a odráží se i v mnoha kulturních prvcích, ať už to jsou zápasy sumo, starobylá samurajská tradice, nebo třeba rituály spojené se státní správou.

 

Co se děje v chrámu

Rituály v jednotlivých chrámech také nejsou jednotné. Prakticky každý šintoistický chrám si vytváří svou vlastní tradici – některé jsou velmi známé a navštěvované desetitisíci poutníku, některé jsou malé a zapadlé a slouží jenom malé komunitě. Jednotlivé úkony, které věřící v chrámu dělá, se tak v závislosti na místě a období mohou lišit. Typicky to ale může probíhat tímto zhruba následujícím způsobem: U vstupní brány se věřící, který přišel uctít místní božstvo, pokloní a pokračuje k nádrži s vodou, kde si omyjete ruce a vypláchnete ústa. To je forma rituální očisty. Do chrámové kasičky následně vhodí příslušný milodar, který se sluší odevzdat za návštěvu a vyslyšení modliteb, zazvoní na zvonec u vchodu do svatyně a před odchodem se ještě dvakrát ukloní a tleskne. Druhé tlesknutí je znamením ukončení modlitby.

Do některých šintoistických chrámů je možné nejen nahlédnout, ale i vstoupit. Před vstupem do chrámu je třeba se vždy zout.

 

 

Šintoistické amulety a talismany

V prostorách chrámů a svatyň si mnohdy mohou věřící zakoupit i rozmanité amulety a talismany. Nejčastěji jsou nabízeny dřevěné cedulky ema. Na ty návštěvník napíše své přání a zavěsí je ve vytyčeném prostoru. Populární jsou i omamori. Jedná se o látkové amulety, jejichž úkolem je chránit jejich držitele. Japonci si je často zavěšují v autě či ve svých domovech. Často jsou k vidění i papírky omikudži. To jsou v podstatě věštby či předpovědi. Pokud si Japonec přečte pozitivní zprávu, často si ji bere s sebou domů. Papírky s negativními věcmi bývají spíše zavěšené na chrámové zdi a daná osoba doufá, že božstva negativní věci odeženou. Mnoho z předmětů, které jsou nabízeny v šintoistických chrámech, můžeme nalézt i v buddhistických svatyních. Japonci jsou zvyklí navštěvovat posvátná místa obou náboženských směrů a v japonském prostředí se obě víry po staletí vzájemně ovlivňují.

 

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test