český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Sluneční hodiny ve Žlutavě ukazují čas na minutu přesně

Takové hodiny jinde na světě nenajdete. Někde můžete vidět orloj, jinde zase hodně starý časoměřič anebo třeba stroj, který pamatuje pár století. Unikátní horizontální sluneční hodiny ale mají jen ve Žlutavě na Zlínsku. Čas se na nich určuje z azimutu slunce, a dokonce až s minutovou přesností.

 

 

Obec Žlutava leží u Otrokovic na severozápadním okraji zlínského okresu v podhůří Chřibů. Její historie sahá až do pravěku. První stopy osídlení tam pocházejí ze starší doby kamenné, z doby posledního zalednění. Obec na svých webových stránkám popisuje, jak na jaře roku 1949 nalezl Slavomír Burýšek v úvozu jihovýchodně od Žlutavy mamutí kosti. Nález dal popud k archeologickému výzkumu, který v roce 1951 provedlo Moravské muzeum v Brně. Expozice několika mamutích kostí spolu s patinovanými pazourkovými úštěpy datuje zdejší osídlení do Würmu 2 (asi 30 tisíc let před n. l.).

Z mladší doby kamenné se v okolí našly kamenné sekerky a sekeromlaty, nejtypičtější nástroje tohoto období. V roce 1929 objevil žlutavský občan Cyril Goiš u ústí Dřevnice do Moravy kamenný mlat, později místní našli část sekerky. Z doby bronzové při orání zase objevili hliněné nádoby patřící lidu popelnicových polí. Pak také bronzový špendlík či sekerku s tulejkou a ouškem. Ve Žlutavě jsou i stopy slovanského osídlení. Ve třicátých letech minulého století tam vykopali třiadvacet mohyl s hroby žárovými i kostrovými z druhé poloviny 9. století. Mohyly poskytly mnoho cenných nálezů – nádoby, pracovní železné nástroje, náušnice, denár z let 249–244, bronzový gombík, kopí, pazourková křesadla, ostruhy, železné sekery, toulec s šipkami, meč a jiné.

 

Unikátní hodiny i studánka s krápníky

Ale vraťme se k unikátním slunečním hodinám umístěným v centru obce mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí. Postaveny jsou na horní ploše pískovcového balvanu z místního kamenolomu. Hodiny navrhl a vypočítal Vratislav Zíka, který popisuje, jak vlastně čas měří. „Když je plocha číselníku osvětlena sluncem, natočíme otočné pravítko tak, aby směřovalo od slunce. Stín krátkého kolíčku musí padat do podélné drážky pravítka. K aktuálnímu datu najdeme na hraně pravítka mezi čtvrthodinovými křivkami čas.“

 

 

Pokud se to někomu může zdát poněkud složité, je hned vedle hodin informační tabule, na které jsou další podrobnosti i snímky ukazující správné nastavení. Podmínkou je, že musí být osvětleny sluncem. Jinak to není přesné. A i když bude jasná obloha, nemusí to stačit. Odpoledne na stroj padne stín blízké borovice či okolních budov, proto je celoročně nejvhodnější přijít se podívat na hodiny dopoledne.

Žlutava má také několik přírodních zajímavostí, kterými se nemůže pochlubit jen tak někdo. V jejím nejbližším okolí je skoro dvacet studánek, většina z nich udržovaných. Některé mají krásná jména, jako Konvalinka, Živá voda, Lojzova nebo Maculíkova. Opravdovou raritou mezi nimi je Krápníková studánka pod místní bytovkou na začátku Romanického potoka. Přístupná je po louce pod zástavbou. Pramen původně vyvěral ve formě podmáčené louky. Voda byla zachycena drenážními trubkami a svedena na kraj lesa. V létě v roce 2017 byl pramen jednoduše upraven. Jeho voda při padání po pár metrech do koryta potoka vytvořila povlaky z vysrážených minerálů.

 

Alois Koutný psal kroniku i pro vlastní potomky

Popsaná historie samotné obce Žlutava se datuje do druhé poloviny 17. století. Tehdy ji založil majitel napajedelského panství Jan Rotal. Dnes má krásně upravená obec necelých 1200 obyvatel s příslušností k nářečí „dolskému“, jak stojí v jedné z obecních kronik. Jen pro vysvětlení, dolským nářečím se označuje běžná mluva na území, které se táhne úzkým pruhem po celém hanácko-moravsko-slovenském pomezí. Do této oblasti patří 109 obcí.

 

 

A když už jsme zmínili kroniky, těch má obec celou řadu. Mezi nimi jsou i ty, které psal a maloval dlouholetý kronikář, historik Alois Koutný. Dění v obci zapisoval čtvrtstoletí a mimo to napsal i historickou publikaci Vyprávění o Žlutavě, kde zaznamenal nejvýznamnější mezníky v životě obce i celé oblasti. Sám si vedl i vlastní kroniku, kterou odkázal potomkům. Jeho dcera Pavla Polišenská v ní ráda listuje a ukazuje ji všem, kdo o to projeví zájem. Ale z ruky ji nikdy nedá. Můžete přijít a podívat se, ale půjčit si ji s sebou nemůžete.

 

 

Chřiby – přitažlivé i záhadné pohoří

Až budete plánovat výlet do Žlutavy nebo „na“ Žlutavu, jak někteří říkají, nečekejte rovinatou krajinu, kterou je Zlínsko známé. Úpatí Chřibů, nejzápadnějšího výběžku Karpat, je tam znát. Ale trocha stoupání se vyplatí. Nádhernou oblastí vedou naučné stezky, turistické a cyklistické trasy, které dovedou třeba k hradu Buchlov, zřícenině Cimburk, Komínským skalám, rozhledně Brdo nebo do zámku v Napajedlích. A pokud byste z kopců byli unaveni, občerstvit se můžete u mnoha krásně opravených studánek. Chřiby poskytují pozoruhodné spojení přírody s historií, je to přitažlivé a někdy i záhadné a mytické pohoří opředené bohatou minulostí.

 

Co také stojí za návštěvu v okolí

  • Přes Žlutavu vede několik značených cyklotras do Chřibů. Přímo ve Žlutavě prozatím není možnost ubytování. V okolí lze navštívit ranč v Kostelanech, rozhlednu Brdo nebo turistickou chatu na Kudlovické dolině.
  • Tento týden vrcholí ve Žlutavě přípravy CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI. Všude se uklízí a peče. Zábavné pouťové odpoledne se na hřišti za sokolovnou uskuteční v sobotu 6. července odpoledne, mše svatá v neděli v 10.30 hodin.
  • Zámek Napajedla je krásnou historickou památkou. Toto barokní sídlo stojí za to navštívit. Můžete se kochat krásou historických sálů, kterými procházela napajedelská šlechta – zejména rody Rottalů, Kobenzlu, von Stockau či významných Baltazziů. Zámek je otevřen pro veřejnost od května do října.
  • Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886, dlouhá léta byl nejúspěšnějším chovatelem koní v Československu, po rozdělení Československa v roce 1993 je nepřetržitě každým rokem nejúspěšnějším chovatelem koní v České republice. Po celý rok je otevřen pro návštěvníky ve skupinkách nad 15 osob. Pokud je zájemců o prohlídku málo, bývají přiřazeni některé skupině.
  • Hrad Malenovice, jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. Byl založen v druhé polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Část hradu je přístupná veřejnosti. Během návštěvní sezony se na hradě konají koncerty, divadelní představení a vystoupení skupin historického šermu.

 

Autor: Alois Žižka, Foto: autor a obec Žlutava

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test