český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Naše rodina se tiskne v Ústí nad Labem

Vypravili jsme se na sever, kde sídlí Tisk Horák. Firmu založil tatínek Milan před pětadvaceti lety. Dnes vládne společnosti jeho syn Leoš, který vrátil po letech do výroby výrobu našeho časopisu.

 

Rodinná firma, kterou můžeme mít spojenou i s beruškami, které kralují jejím propagačním materiálům, funguje vlastně devětadvacet let. Od počátku patří k leaderům mezi českými tiskárnami. „Táta začal v malém baráčku s jedním tiskařským strojem, kde sám tiskl, řezal. Byla to taková malovýroba a psal se rok 1990. Pak si pořídil barevný stroj a ten prostor začal být malý,“ odhaluje počátky firmy její současný ředitel Leoš Horák. Druhým zlomovým rokem společnosti je tedy rok 1996.

 

 

Rozjezd podniku

V současné době tiskárna sídlí v budově někdejší Severografie, státního podniku. „Právě v uvedeném roce 1996 se ústecká Severografie prodávala obálkovou metodou a táta ji získal.“ Jeho slova doplnil zakladatel úspěšného podniku a poradce Milan Horák: „Tenkrát jsme měli dát nějakou částku do obálky a já poslechl dobrou radu, abych tam vložil o nějakou korunu víc. Tak jsem k pěti milionům přihodil stokorunu, což rozhodlo.“ Tím získal velký areál s rotačkami, sto lidmi a k tomu pětimilionový dluh. Pracovníky však dokázal motivovat, aby mu pomohli firmu rozjet. Banky v té době naštěstí nedělaly ciráty s půjčkami, a tak nezměrná odvaha Milanu Horákovi vyšla. Chtěl pracovat s ofsetem, staré rotačky prodal a nakoupil novou techniku. Záměr se povedl, i když to vždy legrace nebyla.

Další zlom nastal v roce 2006, kdy Milan Horák pořídil osmibarevný stroj, první ve východním bloku. Nadále dobře investoval do nových technologií, zlepšoval provoz. Jeho syn Leoš by chtěl řídit společnost obdobně. „Tatínek založil podnik a já hodlám pokračovat v tradici, zatím se to daří,“ usmívá se. „Fabriku jsem převzal před pěti, šesti lety. Předtím jsme s tátou po večerech seděli a probírali, co se v tiskárně děje. On se rozčiloval nad lidmi, provozem a vůbec a říkal, co by se mělo. Já na to, že bych to udělal jinak. Tehdy se rozhodl, že bych to měl převzít, že ho nebaví rozčilovat se v práci i doma.“ A tak Leoš Horák začal pracovat v tiskárně pěkně od píky. Zapřáhl ho tehdejší ředitel. Práce mu zavoněla, přestože polygrafii nevystudoval. Po půl roce bylo zřejmé, že ředitelem může být jen jeden, protože tu a tam došlo k rozporům na téma, kam by měl podnik směřovat. Odešel pan ředitel a tiskárně vládne Leoš Horák sám.

 

 

Personální politika je velmi důležitá, tvrdí zakladatel firmy: „Podařilo se nám to rozjet, protože jsem kolem sebe měl dobrý lidi, kteří mi v počátku moc pomohli překonat potíže. Teď jsem šťastný, že to takhle dopadlo, že mám nástupce. Některým podnikatelům se to, bohužel, nepodařilo. Dneska jsem poradce a syn mi posílá výplatu, tak mu moc do ničeho nemluvím.“

 

Nejdřív tiskneme

Po příjemném posezení u kávy jsme se s oběma pány vypravili do provozu. Pěkně krok za krokem jsme sledovali, odkud míří data časopisu k tištěné Naší rodině.

Nejprve jsme nahlédli do konferenční místnosti, kde právě probíhala pravidelná týdenní porada obchodníků, na níž se ujasňují zakázky a probírají se plány. Pak už jsme zamířily do samotného provozu.

Na úplném počátku stojí montáž archu, kde se data, která posíláme z redakce každou středu elektronicky, zkontrolují a poskládají na tiskový arch. Jednotlivé stránky musí být za sebou v takovém pořadí, aby po složení archu postupovaly vzestupně a nic nebylo špatně zařazeno. Kontroluje se, zda jsou správně ořezové značky, jsou-li obrázky v patřičné kvalitě a vše je jak má ve výsledku být. V případě nejasností se volá grafik redakce.

 

 

„Každá zakázka má svou složku, v níž je úplně všechno a každý ví, co má dělat,“ říká Leoš Horák. „Podle ní se připraví hliníkové desky a vytvoří se zkušební plotr, aby byl čas odstranit chyby.“

Pro čtyřbarvu jsou potřeba vypálit čtyři hliníkové kovolisy, na každou je určen jeden. V celku dají dohromady barevný tisk. „Dříve se kovolisy pogumovaly a skladovaly, dnes se odvážejí do sběrných surovin a pro případné dotisky se vytvoří nové. Říkáme jim černé zlato,“ vysvětluje pan ředitel. V Tisku Horák se tisknou letáky, časopisy, katalogy a publikace od gramáže papíru 70, 80 gramů.

Desky se vloží do stroje podle výrobního programu, který je napnutý. Hlídají se doslova minuty. Pak už se tiskne. Mašina je schopná tisknout 15 tisíc za hodinu, optimální je 13 tisíc kusů.

Z pohledu laika se na jedné straně vloží bílý papír, na druhé straně vystupuje z obou stran potištěný arch. Výrobu sleduje technik, který kontroluje, zda je vše optimální. „Oproti ostatním tiskárnám máme výhodu, že máme dlouhý stroj, tedy nejdřív se potiskne arch z jedné strany, pak se obrátí v obracecím zařízení a pokračuje tisk druhé stran bez zásahu člověka,“ upozorňuje pan ředitel k výkonnosti mašiny.

 

 

Z archu k výtisku

Máme vytištěno a archy jsou vyskládané na paletách. Je potřeba je seskládat pro ořez. Knihárna představuje dokončující proces. „Máme tři falcovací zařízení, v nichž skládáme archy do konečné podoby před ořezem.“ Knihy se zpracovávají na lince s lepenou vazbou, časopisy se šijí drátky. V případě lepení vazby je potřeba dodržet určitý časový odstup, protože je nutné nechat lepidlo dobře zaschnout.

 

 

Po lepení či sešití se oříznou strany, knižní bloky se vlepí do vazby a výtisky se srovnají na paletu. Posléze zbývá už jen rozdělení jednotlivých kusů podle rozdělovníků do zásilek, Vypíšou se dodací listy, řidič naloží zakázky na vůz a odveze je distributorům… A už je Naše rodina u svých čtenářů!

 

Autorka: Jana Semelková, Foto: Miroslav Martinovský

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test