český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Přichází elektronická neschopenka

Papírové neschopenky od lékaře důvěrně zná každý zaměstnanec. Teď se ale zdá, že je těmto formulářům konec a nahradí je elektronické zpracování evidence pracovní neschopnosti. To ušetří práci jak lékařům, tak dalším úředníků, ale bude to v lecčems jednodušší i pro samotné pacienty. Jen je třeba nebát se nového systému.

 

V teorii je fungování eNeschopenky vlastně docela jednoduché. Lékaři už nyní mají přístup do různých elektronických databází a údaje o pacientech často spravují digitálně. Elektronická neschopenka tedy bude dalším krokem na této cestě. Pokud lékař po vyšetření uzná, že je pacient nemocný a není možné, aby se svou nemocí do uzdravení pracoval, vystaví mu eNeschopenku.

 

Zjednodušení administrativy

Elektronickou neschopenku bude podle plánu státních úředníků lékař moci vystavit ze svého již nyní užívaného lékařského softwaru nebo z webové aplikace ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Přímo z registrů České správy sociálního zabezpečení se lékaři už předvyplní eNeschopenka údaji o pacientovi a také o zaměstnavateli. Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a další doplňující údaje. Tímto způsobem se tedy bude moci lékař vyhnout různým nedorozuměním nebo chybám ve vyplnění údajů o pacientovi nebo zaměstnavateli a zároveň budou mít úřady údaj o pracovní neschopnosti ihned k dispozici.

 

Pro pacienty jen malá změna

Elektronicky lékař odešle totiž ihned a automaticky hlášení Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Tato zpráva nahrazuje 1. díl současného papírového formuláře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Druhý díl, průkaz práce neschopného pojištěnce, nahradí papír formátu A5, který lékař pacientovi vytiskne. Tento vytištěný papír tak bude sloužit pro kontroly ošetřujícího lékaře, kontroly OSSZ a také k vyznačení potvrzení o délce pracovní neschopnosti a pro ukončení neschopnosti. Je vidět, že pro pacienta se toho zavedením eNeschopenky vlastně příliš mnoho nemění. Jenom část administrativy bude automaticky vyřízena systémem.

 

Změny na žádost lékařů

Systém elektronických neschopenek spustí Česká správa sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020 v kompletní a plně funkční podobě, namísto původně plánovaného spuštění ve dvou etapách. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. MPSV se zaměstnavateli i lékaři intenzivně jednalo a uspořádalo řadu podrobných diskuzí. Zatímco zaměstnavatelé nejvíce akcentovali požadavek na plně funkční eNeschopenku optimálně už od 1. 7. 2019, zástupci lékařů si přáli pokud možno co nejjednodušší způsob zavedení elektronické neschopenky s dostatečným časem na přípravu – ideálně tedy v jedné etapě od 1. 1. 2020. V rámci tohoto jednoho kroku jsou akceptovány nejdůležitější požadavky zaměstnavatelů. Zejména byl zohledněn požadavek na zakotvení tzv. proaktivních notifikací. To znamená, že zaměstnavatelé budou moci požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.

 

Zjednodušení pro zaměstnavatele

Samozřejmě nadále platí, že by měl zaměstnanec svému zaměstnavateli sdělit, že jde k lékaři. „Měl by to učinit, jakmile namísto do zaměstnání odchází k lékaři,“ upozorňuje ministerstvo. Pro zaměstnavatele je ale nový systém jednodušší v tom, že urychluje komunikaci. Pokud si zaměstnavatel vyžádá notifikace, dostane zprávu o pracovní neschopnosti svého zaměstnance ve chvíli, kdy ji lékař odešle OSSZ. Pokud o tuto možnost nezažádá, dostane zaměstnavatel zprávu, když neschopenku zaeviduje OSSZ. V notifikaci se ale dozví jen jméno, příjmení a datum narození nemocného a datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Na portálu ČSSZ zjistí další informace, jako místo, kde se má zaměstnanec během neschopnosti nacházet a povolené vycházky.

 

Konec také elektronicky

Podobně to bude fungovat i s ukončením pracovní neschopnosti. Lékař, který při kontrole zjistí, že pacient je již schopen vykonávat své zaměstnání, má opět na výběr dva způsoby vystavení rozhodnutí o ukončení neschopnosti – buď ve svém počítačovém programu, nebo na portálu ČSSZ načte příslušný případ – rovnou se mu vyplní všechny údaje o pacientovi i o proběhlé pracovní neschopnosti, takže je opět eliminováno nebezpečí omylu. Lékař do systému doplní údaje o ukončení pracovní neschopnosti, konečné diagnóze a odesílá hlášení elektronicky na příslušnou OSSZ. Zaměstnavatel se to opět může dozvědět ihned, pokud má nastavenou žádost o notifikace. Příslušná OSSZ na základě elektronicky zaslaných hlášení od lékaře a zaměstnavatele zpracuje výplatu nemocenského. Nemocenské se vyplácí na účet, na který je pojištěnci vyplácena mzda, popř. jiným způsobem, který si pojištěnec zvolí.

 

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test