český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Vyhořela katedrála Notre Dame v Paříži

V pondělí po Květné neděli vypukl ničivý požár ve slavné katedrále Notre Dame v Paříži, který zcela zničil její historickou střechu. Díky obrovskému nasazení hasičů se podařilo velké části chrámu zachránit. V Notre Dame jsou uložena mnohá nesmírně cenná historická díla. I tak jsou škody nedozírné.

 

Byly to šokující obrázky. Zpod lešení, které přikrývalo křížení hlavní a příčné lodi, začaly šlehat plameny a během několika desítek minut zachvátil oheň celou střechu středověké památky, která si získala nesmrtelnost mimo jiné v románu Victora Huga Zvoník od Matky Boží. Celý svět se zatajeným dechem sledoval, jak se v plamenech k zemi řítí štíhlá věž sanktusníku nad křížením a mizí kus po kusu historický krov a střecha. Kamenná klenba lodi ale požáru z velké části odolala a hasičům se podařilo uchránit i obě hlavní věže. Mnoho pokladů křesťanské víry a umění bylo zachráněno.

 

Mimořádná památka

Stavba katedrály Notre Dame započala roku 1163 na přání biskupa Maurice de Sully na místě křesťanské baziliky, která v minulosti zabírala místo bývalého chrámu římského období, na největším z ostrovů Seiny. Hlavní chrámové lodi a typické průčelí byly stavebně ukončeny kolem roku 1200 biskupem Eudesem de Sully a typické hranolovité věže byly dokončeny roku 1245. Pokračovala konstrukce kaplí v chrámových lodích a kaplí v chóru, kterou byl pověřen architekt Jean de Chelles. Kostel byl dokončen roku 1345 a představuje jednu z nejvýznamnějších světových památek francouzského gotického slohu.

Katedrála se nachází v samotném jádru Paříže a vedle Eiffelovy věže patří k jejím hlavním turistickým atrakcím. Slouží samozřejmě i duchovnímu životu, je kostelem pařížského arcibiskupa a pařížští arcibiskupové jsou zde historicky také ukládáni k věčnému odpočinku.

 

Jedinečné vitráže

Jednou z nejpozoruhodnějších částí Notre Dame, bohužel požárem mimořádně ohroženou, jsou vitrážová okna. Sestávají především ze třech obrovských rozet. Západní rozeta pochází z roku 1225, severní z roku 1250 a jižní z roku 1260. Nejmenší z rozet má 9,6 metrů v průměru, zatímco ta největší má uchvacující 12,9 metrů. Kromě rozet obsahuje katedrála i bezpočet dalších historických vitráží, které rozety doplňují a mají vysokou historickou a uměleckou hodnotu.

Sklo je na žár a také na proudy vody z hasičských stříkaček velmi citlivé a lze předpokládat, že tato chlouba Notre Dame utrpěla škody. Štěstí v neštěstí je, že samotné sklo ve vitrážích není ze 13. století, ale bylo v průběhu mnoha rekonstrukcí nahrazeno, takže většinou pochází z 19. nebo 20. století, i když přesně kopíruje historické vzory a podoby dávných umělců. Protože jsou vitráže Notre Dame tak slavné a významné, jsou také velice dobře dokumentované. I pokud by došlo k jejich úplnému zničení, což se naštěstí podle všeho nestalo, bylo by možné je podle záznamů, plánů a restaurátorských zpráv a dokumentů znovu obnovit.

 

Když hoří kostel

Vyšetřování požáru je teprve v počátku, ale prvotní spekulace ukazují k probíhající rekonstrukci. Střední část lodi chrámu byla přikryta lešením a byla již delší dobu obnovována. Rekonstrukce je u každé památky vždy kritickým místem a časem, protože ať už samotné lešení, nebo pracovní postupy, které jsou užívány, mohou snadno způsobit přeskočení jiskry a nedá se vyloučit ani nedbalost některého z dělníků. Konec konců právě takovým způsobem v našich dějinách vyhořelo i nově postavené Národní divadlo.

Při požáru Notre Dame je třeba mimořádně vyzdvihnout profesionalitu a osobní nasazení hasičů, kterých se ke katedrále sjelo mezi 400 až 500. Z plošin se snažili bojovat s ohněm a zejména mu zabránit, aby přeskočil na části chrámu, které byly dosud uchráněny, především na velké věže a zvonice, kde by mohl napáchat ještě mnohem větší škodu.

Němým hrdinou boje s požárem byla i středověká kamenná klenba hlavní lodi chrámu. Přes nápor obrovského žáru a padajícího krovu střechy totiž z notné části vydržela a oheň se tak nedostal do samotného interiéru Notre Dame. Pokud by totiž toto nastalo, ze slavného kostela by zůstaly jenom ohořelé stěny. Takhle je veliká naděje, že se podaří slavnou památku poměrně dobře zrekonstruovat do původní podoby.

Představitelé katolické církve už oznámili, že chrámový poklad včetně mnoha vzácných ostatků, mezi které patří i část trnové koruny Ježíše Krista, byl zachráněn a je v bezpečí. Za rekonstrukci kostela už se začínají modlit křesťané po celé Francii a je organizována veřejná sbírka.

 

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test