český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Nakladatelství Altenberg svou produkcí zamýšlí obohacovat český knižní trh a těšit české čtenářky a čtenáře podobně jako kdysi mince z jihlavského stříbra obohacovaly českou královskou pokladnici a těšily každého, kdo měl alespoň jednu doma. Krásné motto pro knižní stánek. Proto jsme se Barbory a Josefa Kodetových zeptali, jak to všechno vzniklo. Jejich odpovědi jistě udělají radost i vám.

Když se řekne Dijon, každému okamžitě vyskočí: dijonská hořčice!, nebo skoro každému. Ta zbývající menšina si vybaví působivé město v kouzelném francouzském regionu Burgundsko, ale i oni nedají dopustit na dijonskou hořčici.

Kapela The Tap Tap studentů a absolventů Jedličkova ústavu před dvěma roky oslavila dvacáté výročí svého vzniku. Za tu dobu se muzikantům podařilo shromáždit kolem sebe mnoho příznivců i spolupracovníků, kteří se podílejí na vzniku jejich písniček. Pokud byste pochybovali, že o vážných věcech se dá zpívat s nadhledem, poslechněte si je. Energie, elán, optimismus a dobrá nálada, to vše si diváci z jejich koncertů odnášejí domů. A rádi se vracejí.

Letos tomu je právě čtyři sta padesát let, kdy svou bulou Regnans in excelsis papež Pius V. exkomunikoval britskou královnu Alžbětu I. a tím bylo dokonáno schizma mezi katolickou a anglikánskou církví. Je to příklad toho, že církevní autorita na přelomu středověku a novověku měla nejen svou duchovní, ale i nezanedbatelnou politickou dimenzi.

Strana 1 z 88

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test