Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

FLORA

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem


číslo 32
2017 - ročník 49

Cestopis

Pět tisíc slaných jezírek

Inkové nebyli jen válečníci a zlatem oplývající indiáni. Byli to důmyslní zemědělci a pečliví stavitelé. Někteří jejich potomci dodnes zachovávají staré rituály. Jedni pro svoji komunitu, jiní pro turisty. Peru je oknem do naší minulosti.