Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem


číslo 20
2017 - ročník 49

Svět víry

Marie Terezie a církevní reformisté

Marie Terezie a Josef II. jsou autory mnoha reforem, které výrazně zasáhly do náboženského života našich zemí. Méně se však ví, že oni sami byli pod vlivem různých reformních proudů církevního života, které přinášely do katolické víry silnější vlivy osvícenství a někdy byly ve vážném sporu s oficiálními římskými institucemi. A tyto liberální proudy pak měly dopad i po smrti obou reformních vladařů.