Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

FLORA

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem


číslo 11
2017 - ročník 49

Záhady české historie

Místo narození neznámé (3/3)

Třetí, takzvaná uherskobrodská hypotéza o rodišti Jana Amose Komenského, je nejmladší. Poprvé se objevila v roce 1860. Jejím autorem byl historik a archivář Anton Gindely, který zkoumal dokumenty v polském Lešně. Tam Komenský s přestávkami žil mezi léty 1628 a 1656, kdy odešel do Amsterodamu.