český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

AKTUALITY Z REDAKCE

Pomalu se bojím pustit jakékoli zpravodajské pořady v televizi či rozhlase, případně zabrouzdat internetem na stránky novin. Téměř všude na mě vyskočí pochroumané nabourané „plechy“, vidím vyděšené účastníky nehody a policisty vyšetřující místo, kde se bouralo. Z naleštěných korábů silnic se během vteřiny stávají zmačkané nefunkční harmoniky, z řidičů i spolucestujících v lepším případě ovázaní pacienti. Nejvíc mě děsí, když na obrázcích a záběrech jsou vidět zcela zakrytá těla těch, kteří už dál nepojedou. Mráz mi jezdí po zádech a  ptám se hlavně PROČ? Kam řidiči tolik pospíchají, ať to stojí, co to stojí? Nač musí být v cíli byť jen o maličký kousek dřív než ostatní? Jak se může stát, že někteří chodci doslova skáčou pod kola vozidel? Nějak tomu nerozumím. Podráždění, které se rozhostilo v kraji, se přeneslo do mezilidských vztahů. Kdo nemá lokty, nikam to nedotáhne. To vše se projevuje na silnici i mimo ni. A ke všemu s námi ještě cvičí počasí, jež dokáže během jednoho týdne navodit tři roční doby ze čtyř. V pondělí je zima, v úterý jaro, následuje podzim. Jen léto naštěstí zůstává v klidu. Zdá se, že pohádková Maruška běhá za dvanácti měsíčky denně a pořád něco vyžaduje. Vzhledem k tomu, že umí pěkně poprosit, měsíce se snaží o sto šest a mávají nad vatrou jako zběsilí. Tím pádem nás zahrnují sněhem a deštěm v hojné míře a občas přidají ledovku. V takovém terénu se špatně chodí, je jasné, že to platí i o jízdě v autě. Aby to šlo dobře, musí se patřičně ovládat řidičské umění. Slíbila jsem, že budu ve svých úvodnících pozitivní. Jenže jak, když zprávy se staly přehledem katastrof. Musíme se vzchopit, abychom situaci změnili. Nikdo jiný to za nás neudělá. Což si trochu zavzpomínat, společně si popovídat, co se podařilo a co by se mělo zlepšit. Začít pěkně doma a tu správnou pohodu pak šířit dál.

PhDr. Jana Semelková, šéfredaktorka 

Letos je na konci letopočtu osmička. Pro Čechy osudová, alespoň se to tak říká. Neplatí to samozřejmě o všech „osmičkových“ rocích. Rád bych jeden připomněl, protože by se na něj možná zapomnělo. A byla by to škoda, neboť šlo o vpravdě důležitý mezník.

Řeč je o roce 1838. Tenkrát majitel novohradského panství na jihu Čech hrabě Buquoy vyhlásil přírodní rezervaci Žofínský prales. Bylo to vůbec poprvé v českých zemích, dokonce poprvé v celé Evropě, kdy někdo vyňal část území z lesního či zemědělského hospodaření a ponechal je samovolnému vývoji. K neobvyklému nápadu vyhlásit rezervaci, a to byl v první polovině 19. století zcela neslýchaný krok, přivedli Buquoye lesníci. Ti ho upozornili na prastaré porosty nedotčené těžbou. Osvícený hrabě se rozhodl prales zachovat pro příští generace.

Není důležité, že později, když byl majitelem panství jeho syn, hrozilo pralesu úplné vymýcení. Ani to, že došlo ke zmenšení chráněné plochy z původních třiceti osmi hektarů na necelé dva. Důležité je, že k vyhlášení došlo a že postupně vznikaly další chráněně plochy. Zpočátku pomalu, třeba proslulý Boubínský prales byl vyhlášen až o dvacet let později, shodou okolností také v „osmičkovém“ roce 1858. Po něm přišly další rezervace.

Léta prošla a dnes jsou u nás stovky chráněných území. Z toho čtyři národní parky, šestadvacet chráněných krajinných oblastí, stovky přírodních rezervací a přírodních památek. Co všechno dnes vlastně chráníme? Zdaleka to nejsou jen části přírody ponechané vlastnímu vývoji. I když pralesy stále patří mezi přírodní perly, na jiných lokalitách ochránci proti lesu bojují. A jako boj to i vypadá. Kupříkladu do přírodní památky Na plachtě u Hradce Králové opakovaně vpouštějí tanky a nákladní auta! Narušují povrch, aby nezarostl křovinami a lesem. Právě narušený povrch vyhovuje vzácným obojživelníkům, motýlům nebo rostlinám.

Zkrátka dnes chráníme nejenom původní přírodu, ale i krajinu, kterou člověk přeměnil v minulosti. A to všechno začalo v jednom „osmičkovém“ roce před 180 lety.   

Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu

Známe jej asi všichni, kteří pracujeme s internetem. Má zvláštní jméno Google a je to nejčastěji využívaný internetový vyhledavač. Protože vznikl v takzvané předgooglovské době, kdy si jeho programátoři nemohli okamžitě ověřit správnost své domněnky, získal jméno omylem. Správně by se mu totiž mělo říkat Googol, což značí velmi vysoké číslo, které lze zapsat jako jedničku a sto nul za ní, zkráceně jedenkrát deset na stou. Mezi mladou generací se mu familiárně říká „strejda Google“. K němu pak neodmyslitelně patří „teta Wiki“, což je zase přezdívka otevřené webové encyklopedie Wikipedia.

Tento celkem harmonický pár tvoří prostor pro nepřeberné množství informací. A je pouze na nás, kterým budeme věřit a kterým nikoli. Žijeme přece v informačním věku a dennodenně se na nás valí tisíce a tisíce zpráv, mezi nimi i velké kvantum dezinformací, ať už cílených nebo nezáměrných. Pouze naše inteligence a smysl pro pochopení souvislosti by nás měly každého chránit před neuváženými kroky, které by mohly vyplynout z přečteného.

Uvedená negativa jsou důsledkem lidské potřeby shromáždit veškeré vědění na jednom místě. Už takzvaní encyklopedisté se snažili pod vedením Denise Diderota a Jean Baptiste Le Rond d'Alemberta v 18. století sepsat Encyklopedii a podat tak celkový obraz úsilí lidského ducha na celém světě od počátku věků.

Jsem hrdá, že podobný záměr napadl rovněž někoho z české kotliny. Tehdy sice království patřilo do habsburské monarchie, ale Jan Otto se vždy hrdě ke svému češství hlásil. Jemu můžeme děkovat, že spatřila světlo světa největší česká tištěná encyklopedie, tzv. Ottův slovník naučný. K jeho stránkám se uchylovaly generace a generace v touze po vědění a dodnes je celkem vyhledávaným slovníkem českých domácností. Takový Google v menším provedení.

Od otištění prvního svazku encyklopedie letos uplyne 130 let, a proto jsme o ní připravili poutavý článek. Najdete jej v tištěném vydání na straně 20. 

Mgr. Jitka Neureuterová, tajemnice redakce

Na únor pro vás chystáme reportáž z Pražské konzervatoře! Na titulní straně čísla 6 se objeví studentka Pavla Tesařová, kterou jsme vyfotili přímo v prostorách školy. Takto ji svým objektivem zachytil náš redakční fotograf Miroslav Martinovský. 

 

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test