český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

AKTUALITY Z REDAKCE

O souznění

Když si otevřeme některé z barvitých středověkých líčení nebeského království nebo se zadíváme na nějaký dobový obraz, který si nebe představuje, neuniknou naší pozornosti nebeští muzikanti. Zástupy andělů i lidských duší vyhrávají před Hospodinem, seč jim síly stačí, na harfách, píšťalách a všemožném jiném hudebním instrumentáři. V čísle 21 se něco více dočteme o církevní hudbě, která jako by se odjakživa pokoušela trochu té nebeské harmonie dostat i sem na zem.

Samo slovo harmonie pochází z řečtiny a je odvozené od slovesa, které znamená spojovat se, pasovat jeden k druhému. V češtině máme – v  hudebním i mezilidském chápání – krásné slovo souznění. Souznění je stav, kdy zaznívají dva nebo více hlasů, navzájem se však nepotírají, nepřekřikují, ani si nekonkurují, naopak se doplňují a společně vytvářejí něco víc, než by byl jeden každý z nich schopen sám.

Já sám nejsem žádný velký zpěvák, ale už od střední školy jsem vždycky rád vyhledával prostředí sborového zpěvu. Jedna z věcí, které v kruhu zpěváků člověk téměř mysticky prožívá, je to, jak se jeho hlas mísí s ostatními a dohromady vytvářejí ono souznění. Společné znění. Přitom musí člověk nejen vynakládat snahu, aby společnou harmonii nekazil chybným tónem, ale také musí disponovat jistou mírou ohleduplnosti, aby se sám příliš neprosazoval, protože pak by jeho hlas začal nad celkem trčet a harmonie by byla narušena stejně nebo možná ještě víc, než sem tam nějakým nedotaženým falešným tónem.

Proto mám rád zpěv kostelní – ono hudební souznění mi totiž stále připomíná, že tak jako ve sboru by to mělo fungovat mezi lidmi v církvi, rodině, práci a společnosti. Kdyby všichni lidé vnímali svou roli ve společnosti jako ohleduplné přidání svého hlasu, svého úsilí a svých schopností ke společnému celku a společné harmonii, byli bychom asi už jednou nohou v  tom nebi. Ale dokážeme to, aniž by se cosi zvrhlo, jako dvakrát ve 20. století ? Chtěl bych v to věřit…

ThDr. Petr Jan Vinš, redaktor

Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test