český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

AKTUALITY Z REDAKCE

Začalo to nenápadně – v daleké Číně propukla podivná chřipka. Nemocní přibývali a nemocnice nestíhaly. Lidé se ocitli v karanténě doma. Nemoc si vyžádala nejvyšší daň. Podivný vir se rozhodl, že nezůstane pouze v jediné lokalitě a rozprskl se přes Itálii do celého světa. Je všude a každá země s ním bojuje, seč může. Nejohroženější dnes je Evropa. Názory na postup ochrany jsou různé, všude však epidemiologové zdůrazňují hygienu.

Všemi opovrhovaný škůdce většinu z nás usadil doma, zpomalil spěch dopředu a výš. Ukázal, že je potřeba se trošku zastavit, rozhlédnout se a začít zase od začátku – od rodiny. Trochu jsme se rozprchli a zapomněli na sebe. Rodina jako „stavební jednotka“ státu je víceméně opomíjena. nyní je rodina to nejdůležitější. Znovu jsme zase pospolu a učíme se spolu mluvit. V rámci rodiny a za dodržení veškerých pravidel si děti hrají s babičkami a dědečky a jejich rodiče zásobují základní jednotku jídlem a hygienickými prostředky. Pravda, jde to lépe než v dávných dobách, protože máme televizi, tablet, mobil a další moderní vymoženosti.

Děti se učí doma. Musí pochopit, jak pracovat s učebnicí i internetem bez náležitého vedení. Najednou rodiče vidí, kolik toho zvládaly ve škole a současně, kolik oni toho sami zapomněli. Ponořit se do matematiky, českého jazyka a dalších disciplín není od věci. Vždyť člověk by se měl učit po celý život.

Pomalý svět dospěl k velikonočnímu týdnu. Není a nebude o velkých shromážděních a setkáních. Sice pomůže technika, ale hlavní budou oslavy rodinné. I tady však musíme dbát základních hygienických pravidel. Nemůžeme přece jeden druhého ohrozit.

Letošní Velikonoce asi nebudou tolik veselé, jak jsme zvyklí, určitě však budou o větší sounáležitosti a silnější pokoře než kdy jindy. Je čas zastavení se a čas nového zrodu. Letošní jaro nám dalo pár na zadek, že jsme neposlouchali varovné signály, ale taky ukázalo cestu jak dál. Stačí jen zpomalit, neplýtvat a s rozvahou žít klidný vlastní život bez zbytečných kotrmelců.

PhDr. Jana Semelková, šéfredaktorka

Foto: Pixabay

Poslední dobou nám řada z vás píše, že náš časopis nacházíte ve schránce někdy až dokonce ve čtvrtek, v pátek, místo obvyklého pondělí, jak tomu bylo dříve. Je to tím, že od nového roku zdražila pošta své služby a museli jsme přistoupit na nový systém dodávky D+2. To znamená, že od dodání by měla být zásilka doručena do dvou pracovních dnů. Naši rodinu dodáváme do expedice v pátek, měla by tedy být doručena nejpozději v úterý následujícího týdne. Zatím nový systém nefunguje. Žádali jsme proto Poštovní novinovou službu o nápravu doručování. Věříme, že i v tomto nelehkém období bude náš časopis distribuován dle smlouvy.

Jak tedy s reklamacemi? Ideálně se obracejte přímo na expedici prostřednictvím bezplatné linky 800 300 302. Stejné číslo je určeno i pro objednání časopisu, odhlášení předplatného či doposlání některého z dřívějších čísel.

Věříme, že se brzy vše ukotví a Naše rodina k vám bude chodit zase jako hodinky. Děkujeme za pochopení a jsme s vámi i v těchto neutěšených dnech, které na všech nyní leží.

Redakce

Mluvit o naději je v současné době poměrně velká odvaha – mezi lidmi panuje spíš její opak, obavy, strach, možná nejistota. Je to pochopitelné, ale na druhé straně je třeba neupadnout do spirály sebenaplňujících se proroctví, kdy si tak dlouho a tak intenzivně myslíme, že se nám stane něco špatného, až se to opravdu stane, protože jsme k tomu podvědomě sami sebe dovedli.

V aktuálním čísle časopisu, který jsme pro vás připravili z velké části ze svých domovů, nikoli z redakce, protože karanténa a opatrnost se nevyhýbá ani nám, se můžete dočíst o zajímavých světcích, kteří svůj život prožili v extrémním prostorovém omezení na vrcholku sloupu. Také my jsme v současnosti omezeni – nemůžeme víceméně vycházet ven. I to však lze vzít jako možnost něco pozitivního se o sobě dozvědět a něco nového se naučit. Učíme se pracovat na dálku, zvládat různá technická zařízení, která umožňují lidský kontakt a setkávání bez toho, že bychom se museli fyzicky ocitnout na jednom místě. Do kostela můžeme „chodit“ na internetu prostřednictvím přímého přenosu, s přáteli si můžeme telefonovat nebo psát. Děti se učí učit nanovo – ne ve třídě s učitelem, ale doma s rodiči.

V mnoha případech se vlastně v rodinách musíme znovu učit žít společně, v situaci, kdy spolu najednou nezvykle trávíme mnohem více času. To je někdy náročné, ale zkusme být pozitivní. Známé přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré, tady nepochybně bude fungovat.

Tuto krizi nepochybně přečkáme a bylo by dobré, abychom z ní vyšli silní. Já sám už v tento moment mohu říci, že jsem využil domácí izolace k tomu, abych se spojil s některými přáteli, které jsem třeba i roky neviděl. I to může být inspirace, jistě i vy takové máte ve svém okolí. Tak jim zavolejte, potěšíte sebe i je. A  nebojte se. Jak říkají Italové – andrà tutto bene – zas to bude dobré!

ThDr. Petr Jan Vinš, redaktor

Foto: Pixabay

Kamarádi mě vytáhli na Hospodský kvíz, což je týmová vědomostní soutěž, která každý týden probíhá v desítkách podniků po celé republice. Během večera položí moderátor, který má k dispozici projektor a promítací plátno, soutěžícím dohromady padesát šest otázek. Týmy o velikosti dva až osm členů na ně společně odpovídají a své odpovědi zapisují na papírky, které průběžně odevzdávají.

Kvízové otázky prostupují napříč celým lidským věděním a testují, co si pamatujeme ze školních lavic, či jaký máme aktuální přehled. Celá ta sranda trvá dvě a půl až tři hodiny, během nichž si své ego pořádně povozíte na horské dráze. Chvíli ho oprašujete tou nejjemnější prachovkou a vzápětí byste ho nejraději vzali karabáčem. Vyložit všechno, co víte, na stůl a neudělat tím ostudu sobě ani svému týmu, je poměrně těžký oříšek. A těžké občas bývá i přiznat si, že největší oporou ostatním budu, když budu chvíli mlčet, protože kupříkladu téma „železnice“, kolem kterého se točí sada následujících pěti otázek, není nic, v čem bych si jako maminka na mateřské dovolené zrovna dvakrát libovala.

Možností, jak se můžeme vzdělávat, i když jsme školní lavice opustili již před drahnou řádkou let, je samozřejmě celá řada, ale ruku na srdce – kdo z nás tráví večery četbou encyklopedií? Listováním kronikami? Nebo studiem atlasu světa? Dokážu si představit, že někdo ano, ale určitě to bude v porovnání s námi, co si čteme knížky a časopisy, luštíme křížovky, chodíme za kulturou nebo obyčejně koukáme na televizi, spíš zlomek populace.

Kdybych vás nechala hádat, proč o Hospodském kvízu píšu právě zde, najít správnou odpověď by nebylo nic složitého. Uvědomila jsem si totiž jednu věc – náš týdeník je vlastně výbornou alternativou pro to, jak si připomenout, co jsme už dávno zapomněli, nebo jak se dozvědět něco nového. Nenásilnou formou. U kávy, v posteli, ve vaně… Informace, které nám rozšiřují obzory, totiž najdeme v každém čísle. Teď jen si je zapamatovat, že?  

MgA. Monika Valentová, redaktorka a webmaster

Foto: Pixabay

Strana 1 z 29

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test