Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem

Právě vyšlo číslo 16


číslo 16
2017 - ročník 49

 

  Rozhovor - Jsem četník Michal Dlouhý
Foto1
„Čest je nám být četníkem… zpívá se v četnické hymně. Snažím se připomínat, kdo byli četníci, jak pracovali, sejmout z nich nespravedlivou nálepku zrádců, kolaborantů a nepřátel lidu, kterou jim přisoudila léta minulá. Chci rehabilitovat jejich památku.“
  Tip na výlet - V obklopení hadů a štírů
Foto1
Byl pravděpodobně jedním z nejslavnějších a nejuctívanějších mučedníků. Příliš mnoho informací a faktů z jeho života se nedochovalo, navzdory tomu o něm vznikla početná řada příběhů a legend. Mezi lidmi byl v nemalé oblibě, těšil se značnému zájmu a velké úctě. V našem kalendáři mu patří 24. duben, a tak bylo hodně dívek, narozených právě v tento den, pojmenovaných na jeho počest Jiřina.
  Svět víry - Učenec, arcibiskup a vyhnanec sv. Anselm
Foto1
Anselm byl původem Ital, narodil se roku 1033 v Aostě v jihoitalském Piemontsku v zámožné rodině. Matka mu brzy zemřela a otcova drsná výchova způsobila, že Anselm raději v šestnácti letech odešel z domova přes hory do Francie a tři roky se tam bezcílně potuloval krajem a hledal smysl života. Mohl si zvolit jakoukoli cestu, ale nakonec ho to začalo táhnout na studia do kláštera.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
K Velikonocům patří řada církevních tradic, mezi něž patří i pašijové hry. Divadelní ztvárnění utrpení Ježíše Krista se v našich krajích šířilo často s církevními školami a přinášelo před kostely nebo do nich i jistý divadelní element, který umožnil nahlédnout příběh Velikonoc novýma očima. Že tento formát zdaleka není mrtvý, dokazuje autorka moderních pašijových her Monika Johanka Mádlová.
Zvyky
Pravděpodobně každý ví, anebo alespoň tuší, že Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek vůbec, že se jedná o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Z historického hlediska jsou tyto svátky bezesporu propojeny s univerzálními symboly jara a plodnosti a jejich kořeny lze vystopovat hluboko v minulosti lidstva.
Svět víry
Boží hrob v Jeruzalémě je středobodem křesťanského poutního okruhu. Není proto divu, že se jeho podoba rozšířila po celém světě a na různých místech začaly vznikat jeho kopie. Řadu z nich nalezneme i v Čechách a na Moravě a pojí se s nimi různé zvyklosti, zejména v době velikonoční.
Záhady české historie
V neděli 22. května roku1808 šli lidé v okolí Třeště a Dačic na ranní mši, když mezi půl šestou a šestou ranní došlo k něčemu, co v nich vyvolalo úžas spojený se strachem. Nejprve se objevila podivná mlha, potom přišla hromová rána, po níž bylo slyšet drnčení skla v oknech, následovalo několik slabších ran a podivný hukot, jako kdyby jela po kamenné cestě kolona povozů.