český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

Předplatné na rok 2018

si můžete objednat telefonicky na čísle 224 932 034

Aktuality z redakce

Zdá se mi, že se spolu čím dál víc dorozumíváme pomocí zkratek a symbolů. Souhlasné jojo si zkrátíme na jj, mám tě rád přisviští jako mtr, na znamení souhlasu pošleme

...

Vážení přátelé, čtenáři NAŠÍ RODINY, z pověření paní šéfredaktorky dostalo se mi cti, abych napsal editorial do prvního čísla ročníku 2018, tedy ve slavnostním

...

Aktuální číslo

Články z vydání

Ornitologové mají tři „svátky“ v roce. V únoru Světový den mokřadů, v květnu Vítání

...

Jeden večer, jeden herec, jeden osud. V divadle se pomalu scházejí herci, aby se

...

MUDr. Karel Nešpor, CSc. je známým zastáncem střízlivosti a zdravého životního stylu.

...

Partneři

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270